KLASZTOR
10-12.02.2017 – Rekolekcje dla małżeństw: „Idźcie i głoście”!


REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW: "IDŹCIE I GŁOŚCIE!"

 

Słowa Idźcie i głoście będące hasłem nowego Roku Duszpasterskiego 2016/2017 nawiązują do zadania wynikającego z Sakramentu Chrztu Świętego i realizowanego w świecie przez dary Ducha Świętego otrzymane w Sakramencie Bierzmowania. Małżeństwo jako jeden z kolejnych Sakramentów i jako dar Boży dla świata staje się miejscem, gdzie dary Ducha Świętego mogą się rozwijać i poruszyć innych, dla których zetknięcie się z wierzącymi małżonkami przemienia się w motywację do pogłębienia własnej wiary. Jednak człowiek może się podzielić tylko tym, co sam posiada. Stąd też stały obowiązek małżonków, aby wzrastać w przyjaźni z Duchem Świętym umożliwiającym nam trwanie przy Chrystusie jako Jego świadkowie wiary wewnątrz rodziny i poza jej obrębem. W tym celu należy pogłębić swoją więź z Maryją Niepokalaną, Oblubienicą Ducha Świętego, aby to, czego Duch święty chce dokonać w życiu małżonków i za ich pośrednictwem przyniosło upragnione owoce. Przyjdź i zaczerpnij z mądrości Kościoła, pogłęb swoje nabożeństwo maryjne i naucz się lepiej rozeznać wolę Bożą w swoim życiu małżeńskim, aby Twoje małżeństwo umocnić i utwierdzić w łasce Sakramentu zawartego przy ołtarzu. Zaprasza Cię Chrystus już dziś!


Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.


Termin:
10-12.02.2017
Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 225zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem

 
31.03 – 2.04.2017 – Rekolekcje biblijne ze Św. Markiem

 

REKOLEKCJE BIBLIJNE ZE ŚW. MARKIEM

 

Przyjdź, aby odkryć, co Pan Jezus pragnie Ci powiedzieć za pośrednictwem Ewangelii napisanej przez świętego Marka. Zapraszając Cię na drogę wiodącą do Twojej osobistej Jerozolimy odkryjesz na nowo, jak – dołączając się do grona uczniów Chrystusa – możesz nie tylko wzrastać w miłości do Niego, ale również trwać w postanowieniu poprawy i w modlitwie. Święty Marek, który towarzyszył świętemu Piotrowi w Rzymie wiele się nauczył od pierwszego Papieża. Ty też możesz się wiele nauczyć obserwując i słuchając nie tylko świętego Piotra, ale również i Jego następców w ich nauczaniu i przykładzie życiowym.

 

Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

 

Termin: 31.03 – 2.04.2017
Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 250zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem

 
LEGENDY I OPOWIADANIA

 

 

Zasady, do jakich musieli się stosować wszyscy kameduli omówione są w wierszu księdza Jana Kurdwanowskiego :


"Wiersz o żywocie pustelniczym OO.Kamedułów"Słuchaj co żywo, słuchaj i ty, komu

Chęć do pustyni w żywym jeszcze domu;
Kamedułowie gdziekolwiek mieszkają
Taki tryb mają:

Naprzód od miasta odległość klasztoru
Oddala wszystek niespokój wśród boru,
Świeże powietrze, wesoła pustynia
Zdrowia przyczynia.

Pięknie jak w raju przechodzą się w bieli,
Cud wielki rzekłbyś, z brodami anieli
Milczą poważnie, pogolili głowy -
Zda się świat nowy.

Siedmiokroć na dzień bywają w kościele,
Odległe na dzwon opuszczając cele
Bieżą przez dżdżyste i przez śnieżne wały
Do Boskiej chwały.

Co zbywa czasu trawią rozmyślając
Śmierć, sąd i piekło przed oczyma mając,
Dzień rozdzielony czytaniem, robotą,
Zbieży z ochotą.

W ubogiej celi nie masz nic zbytniego,
Oprócz ksiąg, łóżka i stołu prostego,
Jest trupia głowa, korbacz i gromnica -
Wszystko skarbnica.

Nie chodzą w szubie, chronią się godności,
Mają za błoto światowe marności,
Mięso, płeć biała, gdzie oni mieszkają
Miejsca nie mają.

Potrawy u nich kasza i jarzyna,
Ryby i frukta rzadsza to nowina,
Chleb, ser i piwo to od święta mają -
Głodu nie znają.

W posty i piątki tak się zaś sprawują
Że post o chlebie z wodą odprawują,
Ściślej milczenie chowają nad zwyczaj
Taki obyczaj

Spią, lecz odzienia z siebie nie zdejmują,
Na twardym worze, bo się nie frasują,
Czyste sumienie daje im mocy
We dnie i w nocy.

Sami chleb robią, suknie sobie szyją,
Paciorki toczą, w ogródkach swych ryją
Ziemię i sadzą woniejące ziele
Wedle swej cele.

Komu osobność, milczenie smakuje,
Kto o wieczności zawsze medytuje,
Taki do nieba puścił się w zawody
Bez wszej przeszkody.

Acz nie uczony dosyć na mądrego
Inszych nie sądzić, znać siebie samego,
Żądze umartwiać, na śmierć być gotowym
Póki jest zdrowym.

Wyrzucił z serca światowe kłopoty,
obóz, palestrę, gospodarskie poty,
Ana to miejsce pociechy duchowne
Ma niewymowne.

Niech szuka kto chce wygody wolności,
Honoru, sławy, przyjaźni, godności;
Nie tak szeroką, wierz mi, iść potrzeba
Drogą do nieba.

Stań się podobny pokutującemu -
U kamedułów czas, miejsce po temu,
Król, cesarz, papież nie mają takiego
Czasu drogiego.

Fortuny większej temu nie potrzeba,
Kto się uchwyci drabiny do nieba,
Żywot zbawienny chybić go nie może -
Bóg dopomoże.

Święta pustynio, anielski żywocie!
Niech cię posila Bóg w twojej ochocie
Służ-że, służ Jemu a za nasze pienie
Zmów pozdrowienie.

Chwała bądź Bogu w Twórcy Jedynemu,
Za to że w puszczy wiernie służą Jemu,
W niebie na ziemi, niech w lesie i wszędzie
Pochwalon będzie!

 

 


 

 

LEGENDY

 

 

Eremus Insulae Vigrensis

 

Kosciol pokamedulski w Wigrach

 

Legenda o kamedulskich skarbach

 

Legenda o siei

 

Legenda o Wingrynie

 

Legenda o wizycie papieża

 

Legenda o zamurowanym mnichu

 

 


 

 

HISTORIE


 

Czasy obecne

 

Historia zgromadzenia Eremitów Kamedułów Góry Koronnej

 

Kameduli Pustelnicy w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

 

Założenia Eremu Kamedulskiego

 

Życie codzienne Kamedułów

 

 

 
WYSTAWY

 

WYSTAWA KAROL WOJTYŁA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU


W XV rocznicę pobytu Świętego Jana Pawła II w naszej Diecezji i Jego odpoczynku w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach, pragniemy zaprezentować pierwszą w Polsce i na świecie – wyjątkową wystawę: Karol Wojtyła na turystycznym szlaku. Wystawa – w polskiej i włoskiej wersji językowej - składa się z 45 plansz, na których wyeksponowano wszystkie trasy papieskie w Polsce – w tym Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej - wraz ze zdjęciami, które dotąd nie były publikowane, a pochodzą z prywatnych zbiorów uczestników wypraw ze Świętym.


Prezentowana ekspozycja została przygotowana przez p. Urszulę Własiuk - Prezesa Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa wraz z p. dr Jerzym Horwatem - dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Centrum Oświatowo Dydaktycznym w Ełku (ekspozycja ełcka). Patronat honorowy objęli: J. E. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski; J.E. Ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki; J.E. Ks. bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski; J. E. Ks. bp Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej; Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego; Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki oraz Tadeusz Ferenc, prezydent miasta Rzeszowa.

Wystawę można oglądać w okresie wakacji.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą niezwykłą ekspozycją oraz prezentowanym przy tej okazji pięknie ilustrowanym albumem upamiętniającym pobyt papieża w naszej Diecezji: Jan Paweł II – święty, który chodził po naszej ziemi… !


serdecznie zapraszam
s. dr Blanka Szymańska OSN
dyrektor COD

 


 


Wystawa Piotra Malczewskiego


Piotr Malczewski jest fotografem przyrody i podróżnikiem. Ukończył Studium Fotografii Profesjonalnej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Współpracuje z agencjami fotograficznymi i wydawnictwami w kilku krajach (Francja, Niemcy, Szwajcaria). Jego zdjęcia znajdują się w publikacjach turystycznych, artystycznych, naukowych, czasopismach i albumach m.in.: Wigry, X lat Wigierskiego Parku Narodowego,   Kanał Augustowski.


W 2007 ukazał się jego autorski album pt. „Rospuda". Zdobywał też nagrody w konkursach, m. in.: w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Parki Narodowe Polski - I miejsce 2000r., I miejsce 2001 r. oraz  nagroda specjalna  w II Międzynarodowym Niekonwencjonalnym Konkursie Fotograficznym. W dorobku Malczewskiego znajdują się przede wszystkim fotografie przyrodnicze, artystyczne i podróżnicze. Mieszka w Budzie Ruskiej nad Czarna Hańczą w Wigierskim Parku Narodowym. Stworzył tam galerię fotografii, w której prezentuje m.in. swój dorobek fotograficzny w postaci wystaw i tematycznych pokazów slajdów z Suwalszczyzny oraz z wypraw do Azji Centralnej. Organizuje również warsztaty fotograficzne - Fotografia, Przyroda i Czary. Współpracuje ze szkołami, domami kultury, galeriami, organizując pokazy slajdów o tematyce: Wigierski Park Narodowy, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Bocian Biały, Bóbr, Ciekawostki przyrody, Zima, Widziane w wodzie, Syberia - Bajkał, Przez Kraj Urianchajski, Mongolia - Kraina Przestrzeni.

 

 

 


Wystawa Franciszka Kupczyka


Wystawa Franciszka Kupczyka, artysty fotografika, zatytułowana „Ora et Labora” czyli Módl się i pracuj. Powyższa dewiza jest – sui generis – skrótem myśli św. Benedykta zawartej w jego Regule, zredagowanej w VI wieku, według której po dziś dzień żyją kameduli i kamedułki, benedyktyni i benedyktynki, cystersi i cysterski oraz trapiści i trapistki.


Właśnie Franciszek Kupczyk, który kilka miesięcy poświęcił białym mnichom w klasztorze kamedułów w Bieniszewie koło Konina, w swych biało-czarnych fotografiach, przybliża ich codzienny trud modlitwy i pracy, samotności i wspólnotowej rekreacji, które mają miejsce jedynie kilka razy w roku. Prezentowane fotografie potwierdzają fakt zainteresowania autora człowiekiem – jego spojrzeniem i gestem – duchowością i mistyką oraz doświadczeniem Boga pośród codzienności. Niespodziewane ujęcia, uchylanie rąbka tajemnicy z doświadczenia, które stało się udziałem artysty, w sposób szczególny przemawia do odbiorcy w monochromatycznych fotografiach. Jak twierdzi autor, inspiracją do powstania tego cyklu była próba odpowiedzi na pytanie jak w dobie środków elektronicznych, komputerów, Internetu i świata konsumpcji oddać się życiu pustelniczemu i zgodnie z tytułem wystawy”Ora et Labora” poświęcić się wyłącznie modlitwie i pracy (za: Z. Tomaszczuk).


Prostota oraz piękno modlitwy i pracy – przybliżone w wystawie – niejako zaprasza do zrealizowania papieskiego wołania z Tryptyku Rzymskiego:

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd”.


Ufam, że wystawa pomoże do tego Źródła dotrzeć.

s. Blanka Szymańsk

OSB

 
NABOŻEŃSTWA

Msze św. w niedzielę: godz. 900, 1200,
dodatkowo od czerwca do końca września  godz. 1900.

Maćkowa Ruda: godz. 1030.


Msze św. poniedziałek – sobota: godz. 730, 1830


Msze św. w Apartamentach Papieskich w Wigrach

każda I sobota miesiąca o godz. 830.

UWAGA!
Ze względu na remont budynku Apartamenty Papieskie
nie są dostępne dla zwiedzających
do końca czerwca 2018 r.

Msze św. w tym okresie sprawowane są w kaplicy bocznej parafialnego kościoła.


Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP

czwartek godz. 1800.


Odpust Parafialny – 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Msze św. godz. 900, 1100, 1300, 1830.


Można zamówić intencję Mszy św. i wpisać prośby lub podziękowania do nowenny
pisząc email na adres j.m.nogowski@diecezja.elk.pl

 

Ofiarę można wpłacić na numer konta:

17 1020 1332 0000 1602 0594 8023

Parafia rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach

WIGRY 11, 16-402 SUWAŁKI

 
NOCE FATIMSKIE

 


TERMINY


13 maja 2012

2 czerwiec 2012

7 lipiec 2012

4 sierpień 2012

1 wrzesień 2012

13 październik 2012

 

 PROGRAM


godz 19:00 - Różaniec Fatimski

godz 19:30 - Msza Św.

godz 20:30 - Procesja po terenie klasztoru z figurą MB Fatimskiej

godz 21:00 - Apel

 

 


 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2